header

Bezplatná ON - LINE registrácia tu dole 

Vážená záujemkyňa, záujemca o sprostredkovanie práce do zahraničia

v prípade vážneho záujmu a ako dôkaz, že máte skutočný záujem o pracovné zaradenie do zahraničia cez našu Agentúru, vyplňte nám, hneď na začiatku našej spolupráce bezplatnú On-line registráciu (viď nižšie) za každú osobu zvlášť alebo ako druhú možnosť prikladáme tento bezplatný registračný dotazník (klikom stiahnete) v Slovenčine, ktorý Vás žiadame vyplniť za každú osobu zvlášť a mailom zaslať späť na našu e-mailovú adresu mctour@nextra.sk, či vytlačiť a poslať fyzickou poštou späť na našu poštovú adresu Agentúry.

Postup - Dôležité - Prosím vypĺňajte registračný dotazník až po prečítaní celej ponuky a po prijatí podmienok uvedených v ponuke. Ponuka práce vľavo.

* prihlásenie sa do databázy Agentúry MC TOUR / Registračný dotazník / ZDARMA
* pri sprostredkovaní práce a personálnom poradenstve - následne vás budeme informovať ktoré ďalšie materiály, životopisy či referencie, výučné listy, certifikáty či vysvedčenia – od vás budeme potrebovať, záleží to na type zvolenej krajiny a žiadanej pracovnej pozície.
* pri sprostredkovaní práce a personálnom poradenstve – Agentúra MC TOUR sa bude hlásiť ihneď akonáhle obdrží ponuku na pracovné umiestnenie

ONLINE REGISTRÁCIA

Pre korektné odoslanie formulára je treba vo svojom prehliadači (Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Chrome, atď) zapnuť cookies.

Krajina pobytu:
Výber pobytu:
Upresnenie záujmu o zamestnanie:
Najbližší možný dátum vycestovania (od):
Meno:
Priezvisko:
Dátum narodenia:
Vek:
Zdravotny stav:
Pohlavie:
Mobil*:
E-mailová adresa*:
Rodné číslo:
Mesto:
Ulica, číslo:
PSČ:
Vodičský preukaz:
Ste ochotný jazdiť po ľavej strane:
Počet odjazdených rokov:
Najvyššie vzdelanie:
Špecializácia štúdia:
Úroveň Vašej angličtiny:
Koľko rokov Ste sa angličtinu učili:
Dokážete viesť rozhovor v angličtine:
Úroveň Vašej nemčiny:
Koľko rokov Ste sa nemčinu učili:
Dokážete viesť rozhovor v nemčine:
Vaša kvalifikácia a povolanie:
Akú dlhú máte prax v žiadanom povolaní:
Iný jazyk + znalosti:
Dĺžka pobytu v zahraničí v mesiacoch:
Máte zápis v registri trestov? Ak áno, popíšte detaily:
Uprednostňujete spoločné umiestnenie:
Security code
Zopakujte kód* - kód v mriežkach vložte priamo tu:

 

Vyplnením dotazníka a zaslatím životopisu, ako aj poskytnutím všetkých údajov uvedených v dotazníku, vrátane osobných údajov, fotografií, referencií a ostatných dokumentov, dáva záujemca o sprostredkovanie práce v zahraničí a o personálne poradenstvo súhlas Agentúre MC TOUR k riadnej aj k on line registrácii v zmysle zákona č. 122/2013 o ochrane údajov z 1. Júla 2013, o ochrane údajov z 1. Júla 2013, Z.z. o ochrane osobných  údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení Zákona NR SR č. 84/2014 Z.z. v znení neskorších zmien noviel a doplnkov. K spracovaniu týchto údajov a k zaevidovaniu do databázového systému agentúry za účelom  sprostredkovania práce a personálneho poradenstva. Záujemca o sprostredkovanie práce a personálne poradenstvo súhlasí s obchodnými podmienkami spolupráce agentúry a že agentúra spracuje údaje uchádzača. Záujemca súhlasí, aby za účelom sprostredkovania práce a personálneho poradenstva poskytla agentúra jeho osobné údaje tretím osobám a to po dobu trvania sprostredkovania práce na dobu 3 roky. Súhlas dávam na 3 roky od doručenia tejto registrácie a súhlasím tým že po uplynutí tejto doby budú moje osobné údaje zlikvidované.  Týmto súhlasím, že budem informovať agentúru v prípade mojej nezastihnuteľnosti (dlhodobá dovolenka, odchod do zahraničia, iné ...).