header

Švajčiarsko Au-Pair Opatrovateľky ku deťom

Umiestnime dievčatá do 29 rokov s Nemčinou, Angličtinou alebo Francúžštinou ako Au-Pair ku deťom do Švajčiarska, plat cca medzi 700 SFR mesačne netto, plus strava a ubytovanie zdarma, plus rodina prepláca cestovné zo Slovenska do Švajčiarska a späť prvú a poslednú cestu, plus  rodina prepláca zdravotné poistenie 50 % prípadne 100 % podľa ponuky, plus prepláca v plnej výške školné za jazykový kurz. Pobyt na 6 - 12 mesiacov prípadne dlhšie dohodou, je možné chodiť domov dohodou. Práca je cca 30 hodín týždenne. 1-2 dni v týždni voľno.

 

Umiestnime dievčatá ktoré komunikujú v Angličtine, Nemčine alebo Francúžštine.

 

Požiadam vás o vypísaný dotazník a vypísané referencie - podklady pošleme, tiež o pár vašich fotiek zo súčastnosti 3 - 4 fotky.

 

Požiadam vás o milý list pre rodinu o vás v Nemčine alebo Angličtine prípadne vo Francúžštine. 

 

Ďalej o lekárske potvrdenie - podklad na vyplnenie je tu v prílohe.

 

Výpis z registra trestov.

 

Tiež vás požiadame vyplniť Bezplatnú registráciu na www.mctour.sk   Ďakujeme 

 

Poplatok: Po úspešnom nájdení rodiny  pri prijímaní pozývacieho listu od rodiny konkrétne pre Vás na Vaše meno a pri podpise zmluvy pred vycestovaním sa platí jednorázovo asistenčný poplatok 30 % z vopreddohodnutého jednomesačného platu za asistenciu podľa informácií vo všeobecných materiáloch podľa výšky vreckového minimálne však 200 Eur. Nie je to poplatok za sprostredkovanie Au-Pair. Pobyt Au-Pair je sprostredkovaný zdarma.